GLUMAČKI TEČAJ I PRIPREME ZA PRIJAMNI ISPIT- INTENZIV

srpanj/ rujan 2023.

2. – 8. 7./ 31. 8. – 3. 9.

Pripremili smo kraću i intenzivniju verziju našeg tečaja glume i priprema za prijamni ispit. Program je osmišljen i za one koji planiraju pristupiti prijamnom ispitu u jesen za što se žele bolje i strukturiranije pripremiti uz potporu iskusne i renominirane glumice jelene Miholjević i kolega. Program je jednako namjenjen i onima koji koji žele produbiti glumačko iskustvo, amaterima, kao i onima koji se pripremaju za prijamni na studij glume za narednu godinu, a također se može upisati kao uvodni program u naprednu glumačku grupu.
Kroz intenzivni tečaj koji će se održati u dva dijela, kombiniraju se grupne glumačke vježbe, individualni pristup i vježbe na sceni.
Moguće je upisati kratki intenziv u rujnu uoči prijamnog ispita. Kroz 4 susreta unutar jednog tjedna polaznici će kroz vježbe i na sceni prolaziti i usavršavati pripremljene materijale za prijamni ispit.

Također, moguće je i nastaviti tečaj u naprednoj grupi nakon završenog intenzivnog tečaja.

Cijena tečaja: – 350 € / 2637.08 kn (moguće je plaćanje u dvije rate)

Intenzivni tečaj u rujnu: 105 € / 791.12 kn (za polaznike koji su završili tromjesečni tečaj, ili neki drugi glumački program)

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Termini održavanja tečaja: 2. – 8. 7. / 31. 8. – 3. 9.

11 susreta po 90 minuta (22 školska sata)

– uključeno jedno ili dva predavanja/ radionica gostujućih predavača i mentora

– -grupe vježbe

– vježbe na sceni

– Individualne konzultacije

– Materijali za rad

– Sudjelovanje na aktualnim audicijama

Proces rada završavamo nastupom polaznika na sceni

Prvi dio rada se provodi kroz nekoliko tematskih cjelina:

Uvod (gluma kao poziv a ne posao, zanat- što je to i koliko znači, glumačke vježbe opuštanja)

Priprema glasa, rad na glasu i rad na pjesmi

Imaginacija, improvizacija- vježbe

Tijelo nikad ne laže, riječi da- vježbe za scenu

Akcenti

Vježbe disanja

Trema- strah od nastupa- radionica

Drugi dio procesa bazira se na temeljitom rad na monologu, pripremi materijala za nastupe, audicije i prijamne ispite.

Prijavite se na vanda@prozorutv.hr